OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací


P l a s t o v é    z a h r a d n í    o b r u b n í k y

"Čistý a zdravý trávník je ozdobou každé zahrady"


Trávník lemovaný obrubníkem Garden DiamondK tomu aby ozdobou byl a samozřejmě zůstal i do let následujících je potřeba dodržet několik předpokladů. Jedním z nich je pevně trávník uzamknout zahradním obrubníkem, zabránit jeho rozpínavosti a tím i zároveň docílit stejnoměrného vizuálního vzhledu v celé jeho ploše a jasných přechodů mezi ním a jinými zahradními prvky. Nabídka zahradních obrubníků je obrovská, výrobci i prodejci se I profesionální obrubníky Garden Diamond se v trávníku stávají téměř neviditelnýmipředhánějí v argumentech výhodnosti použití právě jeho sortimentu. Jako ve všem, je dobré zapojit svůj „zdravý selský rozum“ v kombinaci se základními informacemi o zásadách zakládání a údržby trávníkových ploch.

 1. Vegetační vrstva trávníku je 12-13 cm, tzn., že kořenový systém dosahuje hloubky 10cm. Vegetační vrstva by měla být v celé tloušťce strojně propískovaná v poměru 1:1 se stávající zeminou a to před instalací obrubníku. Výška obrubníku by měla dosahovat Obrubník Garden Diamond lemující úzký záhon v průběhu realizacemin. 2 cm nad vegetační vrstvu, kterou zvedáte nejen např. pískováním. Je totiž přirozenou vlastností trávníku že tzv. roste. Navíc okraje trávníku cca. 10 cm díky položenému obrubníku nejdou strojně vertikutovat a nedostatečně odstraňovaná plsť zvedá trávník nejrychleji. 

  - Zahradní obrubník lemující trávník by měl být vysoký min. 12 cm
  - Obrubník Garden Diamond lemující úzký záhon po doložení substrátemInstalace by měla být proveditelná do zkultivované vrstvy bez přílišného hutnění ze strany trávníku 2. Trávník je velmi rozpínavý, do určité míry dokáže růst i nahoru. Je důležité trávníku zamezit přerůstání horní hrany obrubníku pokud možno kulatou hranou podstatně většího průměru, než je tloušťka stěny obrubníku. Rovná horní hrana nejen že trávník po čase Postupná renovace trávníku a okrasných záhonůnezastaví, ale hrozí i nebezpečí úrazu po pádu na ni. Zejména jsou nebezpečné ocelové obrubníky s rovnou, mnohdy ostrou hranou. Trávník je určený i na sportovní využití a pádu na jeho okraj se nedá předejít. 

  - Horní hrana zahradního obrubníku by měla být zakončená kulatým profilem o větším průměru než tloušťka stěny.


 3. Trávník je jako živý tvor, potřebuje jíst a pít. Beton a jiné savé materiály budou zejména s suchém a horkém počasí rostlinám Budoucí trávník uzavřený v obrubníku trávníku odebírat nejen vodu, ale i živiny protože živiny jsou do vegetační vrstvy uvolňovány právě vodou. Důsledkem savých, zejména betonových obrubníků lemujících trávník bývá až 10cm suchý pruh. Zejména pak nezbytné spodní uchycení betonových obrubníků podstatně zeslabuje vegetační vrstvu a k proschnutí v nepříznivých podmínkách dojde za velmi krátkou dobu. A sucho nenávratně poškozuje rostliny trávníku a ty jsou mnohdy nahrazovány odolnějšími plevelnatými druhy. Největším konkurentem rostlinám trávníku je kostřava rákosovitá, která se Detail spoje obrubníku Garden Diamondtak může rozšířit do jinak čistých ploch. Předejít vysychání okrajů způsobené instalací obrubníků vyrobených ze savých materiálů můžete zabránit buď závlahou (min. 10 cm přestřikem se zvýšenou četností), nebo položením kvalitních izolačních pruhů schopných kopírovat terén a to do hloubky min. 8 cm.

  - Zahradní obrubník lemující trávník by měl být vyroben z nesavého materiálu.


 4. Kombinace obrubníku Garden diamond a izolantu u gabionové zdiTrávník, jak jsem již psal je značně rozpínavý a využije každé chybičky v uzavření obrubníkem. Typickou ukázkou jsou i velmi malé mezery v napojení betonových tvarovek, kde rostliny trávníku rostou a dále se množí bez ohledu na vegetační vrstvu. Tyto rostliny se pak musí odstraňovat ručně, použití totálních herbicidů v okolí trávníku je velmi riskantní. I slabý závan větru může mlžnou clonu od postřikovače aplikující totální herbicid značně poškodit, Rýhovačkou vyhloubená drážka pro obrubník Garden Diamondnebo zahubit poměrně velké plochy rostlin trávníku, které pak velmi obtížně regenerují. Proto by měl mít instalovaný obrubník vlastnost tzv. neděleného pásu s kompaktně uzavřenými spoji pomocí spojovacích konektorů a kotvících skob.

  - Aby řádně plnil svou funkci musí být zahradní obrubník schopen vytvářet nedělený pás a to pomocí systémových komponentů. Tzv. volné sesazení vedle sebe je velkou chybou.


 5. Je málo zahrad rodinných domů, kde je architektonicky lepší trávník uzavřít obrubníkem do pravých úhlů. Mnohem častější bývají oblouky různých Usazený obrubník Garden Diamond do přesné drážkyprůměrů, mnohdy i velmi malých. Například solitér stromu, nebo keře uprostřed trávníku, okolo kterého není instalovaný obrubník vypadá sice úžasně, ale bude Vám ztrpčovat každou seč.

  - Při výběru zahradního obrubníku se informujte na podrobný způsob a především náročnost položení. 
  - Zahradní obrubník by měl být schopen nenásilně kopírovat vytyčenou plochu i do rádiusů nižších průměrů.


Na další Vaše otázky týkající se nejen výběru obrubníků lemujícího trávník, ale i Rýhovačka pro přesné položení profesionálního obrubníku Garden Diamond. Drážka je vyhloubená do písmene V pro dobrý přístup při kotvení obrubníku. Trávník musí zůstat nepoškozenýtrávníku samého můžete použít poradenství, které je pro naše klienty bezplatné a to v celém rozsahu.

Poradenství 777 60 60 65 - Michal DufekRozvlněný hobby obrubník...Jan Berwid – Buquoy kdysi prohlásil:
„Nikdo není na tomto světě zbytečný. I ten největší blbec může sloužit alespoň jako špatný příklad.“
A to platí ve všech oblastech lidského snažení, neboť vše se dá pokazit a to ať již neznalostí, nebo obyčejným lajdáckým přístupem. Uvádíme výběr fotografií z nepovedených realizací profesionálních firem, získaných z našich návštěv u jejich nešťastných klientů.

Tak to dopadá v případě nerespektování doporučení spojů a kotvení na sebe navazujících obrubníků Obrubník se pokládá zásadně kolmo dolů a musí být z obou stran zeminou téměř ve stejné výšce dostatečně upevněný. Realizátor provedl upevnění formou přisypání drobného kamene a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat (stav po jednom roce od předchozí realizace) Zoufalý pokus podepřít obrubník, tak na toto řešení není omluvy...

Absence spojek a nerespektování doporučení při spojování obrubníků vedla k jeho deformaci a tím k poškození při seči trávníku Obrubník díky nedoložení k betonovému obrubníku neplní svou funkci. Navíc již nyní ho trávník přerůstá  Uložení obrubníku pod úhlem je způsobeno jeho neusazením do zeminy z obou stran zhruba ve stejné výšce Opravený a do roviny usazený obrubník Profesionální obrubníky:

Izolant betonových obrubníků:

Hobby obrubníky:
Profesionální zahradní obrubník Garden Diamond

Trávník obemknutý profesionálním obrubníkem Garden DiamondZahradní obrubníky Garden  Diamond, neboli Black Diamond se používá pro profesionální oddělení trávníkových ploch od okrasných záhonů, zpevněných cest, ale také pro ohraničení solitérů v zahradě nebo parku. Plastové zahradní obrubníky Garden Diamond - Black Diamond úplně zabraňují prorůstání trávníků tam, kde je to nežádoucí a zdůrazňují velice čisté a estetické linie, které při použití spojovacích konektorů tvoří nekonečný a na pohled nedělený pás. 


Balení obrubníku Garden Diamond:

Doporučená instalace zahradních obrubníků Garden Diamond - Black Diamond:

Trávník obemknutý profesionálním obrubníkem Garden Diamond po renovaci trávníku a okrasných záhonůZahradní obrubník z role narovnáte tím, že ho rozbalený na pevném povrchu zatěžkáte na obou koncích vhodným předmětem. Ideální teplota na rozbalení obrubníku je nad 16 °C. Při umístění na přímém slunečním záření se doba narovnání obrubníku značně zkrátí. Narovnání obrubníku Vám výrazně usnadní nejen jeho instalaci, ale také ovlivní výsledný vzhled.

Trávník obemknutý profesionálním obrubníkem Garden Diamond po renovaci trávníku a okrasných záhonů na konci listopaduCílem tohoto narovnání je instalovat obrubník jako rovný pás. Instalace ihned po rozbalení cívky s obrubníkem by měla nežádoucí estetické účinky (nerovná linie obrubníku) a mohla by narušit stabilní umístění v zemi.

 1. Vykopejte 13-15 cm hlubokou rýhu v linii plánované pokládky obrubníku, nebo použite rýhovačku BED EDGER s nožem BED Obrubník Garden Diamond lemující úzký záhon MASTER.
 2. Zasaďte obrubník do připravené rýhy tak, aby profil V na spodním okraji obrubníku byl směrem do okrasného záhonu, ze strany trávníku bude výřez kolmý.
 3. Upevněte obrubník v zemi kotvícími skobami ocelovými do jílovité půdy použijte 15 cm, do sypké (písčité) 30cm , nebo použijte plastový kolík Black Diamond.
 4. Správné uložení obrubníku Garden Diamond je 0,5 - 1 cm pod dolním okrajem horního dutého lemováníKotvící skoby aplikujte cca. každé 2 metry (nebo dle potřeby) pod úhlem 45 stupňů.
 5. Ze strany okrasného záhonu zahrňte zeminou rýhu a spodní část obrubníku tak, aby do spodní hrany horního kulatého lemu zbývalo max. 1,5 cm. Tento prostor později srovnáte s výškou zeminy ze strany trávníku dekoračním materiálem (není vhodná mulčovací kůra). Zeminu okolo obrubníku pečlivě rovnoměrně oboustranně srovnejte a poté uhutněte zejména ze strany okrasného záhonu.
 6. Ze strany trávníku (kolmá strana) se snažte zeminu dorovnat do výšky spodního okraje horního kulatého lemu mínus 1cm. 0,5cm bude vrstva bezplevelného substrátu pro výsev a zbylých 0,5 cm je nutné nechat z důvodu prevence nepřerůstání trávníku přez okraj.
 7. Případné spoje se řeší odříznutím 10cm horního kulatého lemu u jedné strany. Do otvoru tohoto kulatého lemu vložte vhodnou spojku z příslušenství. Vložení spojky usnadní opatrné použití horkovzdušné pistole, proudem horkého vzduchu změkne plast a tím se zvýší jeho plastičnost. Po ochlazení plast pevně spojku obemkne. Stejným způsobem spojku vložíme i do druhé rovné strany určené ke spojení. Spojený obrubník položíme do drážky a celý 10cm spoj, který vznikne přeložením spodního okraje (bez 10cm horního kulatého lemu) upevníme nejlépe dvěmi ocelovými skobami, které upevníme až do konce, takže obrubník bude ukotven skobami na čtyřech místech. Páté ukotvení je již provedeno spojkou.


Příslušenství spojky:

Spojovací konektor Spojovací konektor
průběžná spojka

Spojovací konektor Spojovací
konektor
90

Spojovací konektor Spojovací
konektor
T

Spojovací konektor Spojovací
konektor
záslepka


spojovací konektor - spojka

Spojovací konektor 90

 Spojovací konektor T Spojovací konektor - záslepkaVhodné kotvící skoby:

kotvící skobyKotvící ocelové
skoby 
30 cm
 
kotvící skobyKotvící ocelové
skoby
15 cm
kotvící skoby  Plastový kolík   
black diamond

Kotvící ocelové skoby 30 cm

Kotvící ocelové skoby 15 cm

Plastový kolík black diamond


Závěrečné doporučení:
Zahradní obrubník Garden Diamond - Black Diamond nedoporučujeme využívat k zavlažování trávníků. Na jakékoli zavlažování jsou určeny závlahové systémy, tlaková voda se rozvádí rozvodnými trubkami, nikoli horním dutým lemem s vloženými spojkami.  Ten je ale rozhodně vhodný  pro nízkonapěťové rozvody (bezpečné napětí) zahradního osvětlení.

Garden Diamond specifikace:

délka: 18,30 metrů
hmotnost: 6 kg
výška: 13 cm
součást obrubníku: 9 ocelových pozinkovaných skob + original C  spojovací konektor
Profesionální obrubník Garden Diamond délka 12 metrů  Profesionální obrubník Garden Diamond délka 18,30 metrů

Profesionální obrubník Garden Diamond délka 12 metrů  Profesionální obrubník Garden Diamond délka 18,30 metrů, 6 kusů a více

 

 

Hobby zahradní obrubník plastový - délka 18 m

Černý hobby zahradní obrubník plastovýHobby zahradní plastový obrubník je ideální levnější hobby náhrada za profesionální obrubník Garden Diamond - Black Diamond. Rovněž jako u profesionálního obrubníku se hobby zahradní obrubník používá pro oddělení trávníků od okrasných záhonů, zpevněných cest, ale i pro ohraničení solitérů v zahradě. Plastové hobby zahradní obrubníky díky své dostatečné výšce úplně zabraňují prorůstání trávníků tam, kde je to nežádoucí a zdůrazňují čisté a estetické linie, které při použití Zelený hobby zahradní obrubník plastovýspojovacích konektorů tvoří nekonečný a na pohled nedělený pás. Jeho instalace je rovněž podobná jako u obrubníku Garden Diamond s tím rozdílem, že strana, která je určena pro kontakt s trávníkem má na spodním lemu jen jednu kotvu, druhá strana směrem k okrasnému záhonu by měla mít spodní kotvy dvě.

Doporučená instalace Hobby zahradních plastových obrubníků:

Hnědý hobby zahradní obrubník plastovýZahradní obrubník z role narovnáte tím, že ho rozbalený na pevném povrchu zatěžkáte na obou koncích vhodným předmětem. Ideální teplota na rozbalení obrubníku je nad 16 °C. Při umístění na přímém slunečním záření se doba narovnání obrubníku značně zkrátí. Narovnání obrubníku Vám výrazně usnadní nejen jeho instalaci, ale také ovlivní výsledný vzhled.

Šedý hobby zahradní obrubník plastový

Cílem tohoto narovnání je instalovat obrubník jako rovný pás. Instalace ihned po rozbalení cívky s obrubníkem by měla nežádoucí estetické účinky (nerovná linie obrubníku) a mohla by narušit stabilní umístění v zemi.

 1. Vykopejte 13-15 cm hlubokou rýhu v linii plánované pokládky obrubníku, nebo použite rýhovačku BED EDGER s nožem BED MASTER.
 2. Zasaďte obrubník do připravené rýhy tak, aby profil s dvěma kotvami na spodním okraji obrubníku byl směrem do okrasného záhonu, ze strany trávníku bude protilehlá kotva pouze jedna.
 3. Upevněte obrubník v zemi kotvícími skobami ocelovými do jílovité půdy použijte 15 cm, do sypké (písčité) 30cm , nebo použijte plastový kolík Black Diamond.
 4. Kotvící skoby aplikujte cca. každé 2 metry (nebo dle potřeby) pod úhlem 45 stupňů.
 5. Ze strany okrasného záhonu zahrňte zeminou rýhu a spodní část obrubníku tak, aby do spodní hrany horního kulatého lemu zbývalo max. 1,5 cm. Tento prostor později srovnáte s výškou zeminy ze strany trávníku dekoračním materiálem (není vhodná mulčovací kůra). Zeminu okolo obrubníku pečlivě rovnoměrně oboustranně srovnejte a poté uhutněte, zejména ze strany okrasného záhonu.
 6. Ze strany trávníku (kolmá strana) se snažte zeminu dorovnat do výšky spodního okraje horního kulatého lemu mínus 1cm. 0,5cm bude vrstva bezplevelného substrátu pro výsev a zbylých 0,5cm je nutné nechat z důvodu prevence nepřerůstání trávníku přez okraj.
 7. Případné spoje se řeší odříznutím 10cm horního kulatého lemu u jedné strany. Do otvoru tohoto kulatého lemu vložte vhodnou spojku z příslušenství. Vložení spojky usnadní opatrné použití horkovzdušné pistole, proudem horkého vzduchu změkne plast a tím se zvýší jeho plastičnost. Po ochlazení plast pevně spojku obemkne. Stejným způsobem spojku vložíme i do druhé rovné strany určené ke spojení. Spojený obrubník položíme do drážky a celý 10cm spoj, který vznikne přeložením spodního okraje (bez 10cm horního kulatého lemu) upevníme nejlépe dvěmi ocelovými skobami, které upevníme až do konce, takže obrubník bude ukotven skobami na čtyřech místech. Páté ukotvení je již provedeno spojkou.


Příslušenství spojky:

Spojovací konektor Spojovací konektor
průběžná spojka

Spojovací konektor Spojovací
konektor 
90

Spojovací konektor Spojovací
konektor
T

Spojovací konektor Spojovací
konektor
záslepka

spojovací konektor - spojka

Spojovací konektor 90

Spojovací konektor T

Spojovací konektor - záslepka

 

Vhodné kotvící skoby:

kotvící skobyKotvící ocelové
skoby 
30 cm
 
kotvící skobyKotvící ocelové
skoby 
15 cm
Plastový kolík Plastový  kolík
black diamond

Kotvící ocelové skoby 30 cm

Kotvící ocelové skoby 15 cm

Plastový kolík black diamondZávěrečné doporučení:

Hobby zahradní plastový obrubník rozhodně nedoporučujeme využívat k zavlažování. Na jakékoli zavlažování jsou určeny závlahové systémy, tlaková voda se rozvádí rozvodnými trubkami, nikoli horním dutým lemem s vloženými spojkami.  Ten je ale rozhodně vhodný  pro nízkonapěťové rozvody (bezpečné napětí) zahradního osvětlení.PVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubník

PVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubníkIdeální, levný a přitom velmi kvalitní pás vyrobený z PVC vhodný zejména k izolaci nasákavých betonových obrubníků včetně betonových patek. Jejich použitím se zabrání nežádoucímu a nevzhlednému vysychání trávníku v okolí betonu a jiných absorbčních materiálů. Díky jeho dostatečné výšce a tloušťce se PVC pás může použít i jako hobby obrubník.
PVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubník se dá velmi dobře upravovat pomocí horkovzdušné pistole (ohyb, tvarování terénu, atd.)

Nainstalovaný izolant betonových obrubníkůPokládání PVC izolantů. Spodní betonové usazení se tvaruje pomocí horkovzdušné pistole. U spojů nezapomeňte na min. 1cm přeložení, nebo horkým vzduchem spoj mírným roztavením spojte.Odhalený betonový obrubník včetně usazovacího betonu. Stav před položením izolantů.Stav před instalací, v sousedství nasákavého betonového obrubníku je patrná linie trávníkových rostlin buď již uschlých, nebo trpících nedostatkem vody a živinMateriál: PVC

Rozměr:

 •  - 13 cm šířka pásu
 •  - 4 metry délka pásu

 PVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubník  PVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubníkHobby skrytý zahradní plastový obrubník 

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník černý

Skryté hobby zahradní obrubníky (skryté obrubníky) využijete pro oddělení trávníků od okrasných záhonů, zpevněných cest, ale i pro ohraničení solitérů v zahradě. Hobby plastové zahradní obrubníky úplně zabraňují prorůstání trávníků tam, kde je to nežádoucí a 

zdůrazňují velice čisté a estetické linie.

Skrytý zahradní obrubník:

 •  - levný, ale masivní a velmi odolný
 •  - jednoduchá instalace
 •  - je vhodný i pro oddělení trávniku od okrasných záhonů


  Hobby skrytý zahradní plastový obrubník šedý

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník zelený

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník hnědý

Barva: černá, šedá, zelená, hnědá

Rozměry:

 •  - tloušťka: 2,8 mm
 •  - délka: 6 metrů
 •  - výška: 15 cm

Vhodné kotvící skoby:

Kotvící ocelové Kotvící ocelové 
skoby 
30 cm

Kotvící ocelové Kotvící ocelové 
skoby 
15 cm

Kotvící ocelové skoby 30 cm

Kotvící ocelové skoby 15 cm


Hobby skrytý zahradní plastový obrubník   Hobby skrytý černý zahradní obrubník

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník   Hobby skrytý šedý zahradní obrubník


Hobby skrytý zahradní plastový obrubník    Hobby skrytý zelený zahradní obrubník 


Hobby skrytý zahradní plastový obrubník    Hobby skrytý hnědý zahradní obrubník

Hobby neviditelný zahradní obrubník "RIM-BORD"

Hobby neviditelné zahradní obrubníky

Univerzálním hobby neviditelným obrubníkem oddělíte různé typy povrchů, jako jsou:

 • - mulčovací a dekorační kůry 
 • - kameny různých zrnitostí
 • - štěrk a jiná kamenná drť
 • - dlažby
 • - trávníky

Možnost objednání s plastovými uchycovacími kolíky za zvýhodněnou cenu jako sadu ( 2 nebo 3 kusy kolíků / 1bm obrubníku)

Výhody neviditelných obrubníků:

 • - možnost formování do různých tvarů
 • - díky bočním zámkům je možnost vytvoření nekonečného a na pohled neděleného pásu
 • - rychlá a snadná montáž
 • - trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům
 • - estetický a vysoce kvalitní produkt

 


Stručný návod k instalaci:

Horní hrana obrubníku při instalaci by měla být zároveň s výškou terénu. To umožňuje téměř neviditelně oddělit jakékoliv druhy povrchů. Je-li jednou z oddělovaných ploch trávník, uložíme horní hranu obrubníku cca.1 cm nad výšku zeminy trávníku a konstrukční částí směrem do trávníku. Kořenový systém trávníku po čase ještě lépe obrubník upevní a z druhé strany bude možné položení netkaných nebo tkaných textilií dle doporučení.
více v článku Doporučený postup při zakládání nového okrasného záhonu.
Aby byl obrubník ohebný a lehce tvarovatelný stačí ho jednoduše na rubové straně nastřihnout. To umožňuje snadno formovat vnitřní i vnější oblouky.

Hobby neviditelný zahradní obrubník   Neviditelný zahradní obrubník "RIM-BORD" 1 metr, výška 45 mm , varianta "ECO RIM-BORD"

Hobby neviditelný zahradní obrubník   Neviditelný zahradní obrubník "RIM-BORD" 1 metr, výška 58 mm , varianta "ECO RIM-BORD"

Hobby neviditelný zahradní obrubník   Neviditelný zahradní obrubník "RIM-BORD" 1 metr, výška 78 mm , varianta "ECO RIM-BORD"


Krtek nebo hryzec?

Mauki - stroj na likvidaci krtků, hryzců a hrabošů

Víme jak na něj!www.travnik-realizace.cz


MLD s.r.o. Trutnov

Lípová 525 (viz. mapa
GPS: 50°33'37.623"N, 15°54'27.576"E)
541 01 Trutnov
 

Mobilní telefon: 
Michal Dufek: +420 777 60 60 65
bezplatné odborné poradenství 

 

Lenka Dufková: +420 776 65 65 62
e-shop, objednávky, zasílání, fakturace

IČO: 25299905 (viz. obchodní rejstřík)
DIČ: CZ25299905

 

Celoroční plány hnojení trávníků

Celoroční plány hnojení trávníků

Profesionální plastový obrubník Garden Diamond

Infekční onemocnění v trávníku

Netkané a tkané mulčovací textilie 

Plevel v trávníku

Profesionální rozmetadla a sečky Spyker

Vertikutace a jiné způsoby vyčesání plstě.


Řízeně uvolňovaná hnojiva

          Partnerský web

Jednorázová prostěradla

Bateriový mycí stroj


www stránky: 
www.travnik-realizace.cz
www.travnikovahnojiva.cz 
www.chorobytravniku.cz
www.selektivni-herbicidy.cz
www.mulcovaci-folie.cz
www.mauki.cz
www.spyker.cz
www.plastoveobrubniky.cz 
www.technikaprotravnik.cz
www.vertikutacetravniku.cz 
www.garden-boom.cz