plastoveobrubniky.cz

Plastové zahradní obrubníky

 

I profesionální obrubníky Garden Diamond se v trávníku stávají téměř neviditelnými

Trávník lemovaný obrubníkem Garden Diamond

Čistý a zdravý trávník je ozdobou každé zahrady. K tomu aby ozdobou byl a samozřejmě zůstal i do let následujících je potřeba dodržet několik předpokladů. Jedním z nich je pevně trávník uzamknout zahradním obrubníkem, zabránit jeho rozpínavosti a tím i zároveň docílit stejnoměrného vizuálního vzhledu v celé jeho ploše a jasných přechodů mezi ním a jinými zahradními prvky. Nabídka zahradních obrubníků je obrovská, výrobci i prodejci se předhánějí v argumentech výhodnosti použití právě jeho sortimentu. Jako ve všem, je dobré zapojit svůj „zdravý selský rozum“ v kombinaci se základními informacemi o zásadách zakládání a údržby trávníkových ploch.

Obrubník Garden Diamond lemující úzký záhon v průběhu realizace

 

  • Vegetační vrstva trávníku je 12-13 cm, tzn., že kořenový systém dosahuje hloubky 10cm. Vegetační vrstva by měla být v celé tloušťce strojně propískovaná v poměru 1:1 se stávající zeminou a to před instalací obrubníku. Výška obrubníku by měla dosahovat min. 2 cm nad vegetační vrstvu, kterou zvedáte nejen např. pískováním. Je totiž přirozenou vlastností trávníku že tzv. roste. Navíc okraje trávníku cca. 10 cm díky položenému obrubníku nejdou strojně vertikutovat a nedostatečně odstraňovaná plsť zvedá trávník nejrychleji. 

   Postupná renovace trávníku a okrasných záhonů

   - Zahradní obrubník lemující trávník by měl být vysoký min. 12 cm
   - Instalace by měla být proveditelná do zkultivované vrstvy bez přílišného hutnění ze strany trávníku

  • Trávník je velmi rozpínavý, do určité míry dokáže růst i nahoru. Je důležité trávníku zamezit přerůstání horní hrany obrubníku pokud možno kulatou hranou podstatně většího průměru, než je tloušťka stěny obrubníku. Rovná horní hrana nejen že trávník po čase nezastaví, ale hrozí i nebezpečí úrazu po pádu na ni. Zejména jsou nebezpečné ocelové obrubníky s rovnou, mnohdy ostrou hranou. Trávník je určený i na sportovní využití a pádu na jeho okraj se nedá předejít. 

   Obrubník Garden Diamond lemující úzký záhon po doložení substrátem

   - Horní hrana zahradního obrubníku by měla být zakončená kulatým profilem o větším průměru než tloušťka stěny.


  • Trávník je jako živý tvor, potřebuje jíst a pít. Beton a jiné savé materiály budou zejména s suchém a horkém počasí rostlinám trávníku odebírat nejen vodu, ale i živiny protože živiny jsou do vegetační vrstvy uvolňovány právě vodou. Důsledkem savých, zejména betonových obrubníků lemujících trávník bývá až 10cm suchý pruh.
   Detail spoje obrubníku Garden DiamondZejména pak nezbytné spodní uchycení betonových obrubníků podstatně zeslabuje vegetační vrstvu a k proschnutí v nepříznivých podmínkách dojde za velmi krátkou dobu. A sucho nenávratně poškozuje rostliny trávníku a ty jsou mnohdy nahrazovány odolnějšími plevelnatými druhy. Největším konkurentem rostlinám trávníku v období sucha je nešlechtěná kostřava rákosovitá, která se tak může rozšířit do jinak čistých ploch. Předejít vysychání okrajů způsobené instalací obrubníků vyrobených ze savých materiálů můžete zabránit buď závlahou (min. 10 cm přestřikem se zvýšenou četností), nebo položením kvalitních izolačních pruhů schopných kopírovat terén a to do hloubky min. 8 cm.

 

- Zahradní obrubník lemující trávník by měl být vyroben z nesavého materiálu.
Budoucí trávník uzavřený v obrubníku

 

  • Trávník, jak jsem již psal je značně rozpínavý a využije každé chybičky v uzavření obrubníkem. Typickou ukázkou jsou i velmi malé mezery v napojení betonových tvarovek, kde rostliny trávníku rostou a dále se množí bez ohledu na vegetační vrstvu. Tyto rostliny se pak musí odstraňovat ručně, použití totálních herbicidů v okolí trávníku je velmi riskantní. I slabý závan větru může mlžnou clonu od postřikovače aplikující totální herbicid značně poškodit, nebo zahubit poměrně velké plochy rostlin trávníku, které pak velmi obtížně regenerují.
   Proto by měl mít instalovaný obrubník vlastnost tzv. neděleného pásu s kompaktně uzavřenými spoji pomocí spojovacích konektorů a kotvících skob.
   Kombinace obrubníku Garden diamond a izolantu u gabionové zdi

 

- Aby řádně plnil svou funkci musí být zahradní obrubník schopen vytvářet nedělený pás a to pomocí systémových komponentů. Tzv. volné sesazení vedle sebe je velkou chybou.

 

  • Usazený obrubník Garden Diamond do přesné drážkyRýhovačkou vyhloubená drážka pro obrubník Garden DiamondJe málo zahrad rodinných domů, kde je architektonicky lepší trávník uzavřít obrubníkem do pravých úhlů. Mnohem častější bývají oblouky různých průměrů, mnohdy i velmi malých. Například solitér stromu, nebo keře uprostřed trávníku, okolo kterého není instalovaný obrubník vypadá sice úžasně, ale bude Vám ztrpčovat každou seč.

   - Při výběru zahradního obrubníku se informujte na podrobný způsob a především náročnost položení. 
   - Zahradní obrubník by měl být schopen nenásilně kopírovat vytyčenou plochu i do rádiusů nižších průměrů.
  • Pro dokonalý výsledek je nutná pečlivá práce zejména s ohledem na detaily. Nainstalovaný obrubník je totiž důležitá součást každé zahrady a i když si to mnozí nepřejí - je a bude vidět. A chybnou práci navíc zvýrazní nejen nepovedený tvar obrubníku samého, ale o to výrazněji sousedící trávník, nebo přístupová cesta.

Rozvlněný hobby obrubník...

  


Jan Berwid – Buquoy kdysi prohlásil:

„Nikdo není na tomto světě zbytečný. I ten největší blbec může sloužit alespoň jako špatný příklad.“

A to platí ve všech oblastech lidského snažení, neboť vše se dá pokazit a to ať již neznalostí, nebo obyčejným lajdáckým přístupem. Uvádíme výběr fotografií z nepovedených realizací profesionálních firem, získaných z našich návštěv u jejich nešťastných klientů.Obrubník se pokládá zásadně kolmo dolů a musí být z obou stran zeminou téměř ve stejné výšce dostatečně upevněný. Realizátor provedl upevnění formou přisypání drobného kamene a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat (stav po jednom roce od předchozí realizace) Zoufalý pokus podepřít obrubník, tak na toto řešení není omluvy... Tak to dopadá v případě nerespektování doporučení spojů a kotvení na sebe navazujících obrubníků

Uložení obrubníku pod úhlem je způsobeno jeho neusazením do zeminy z obou stran zhruba ve stejné výšce Opravený a do roviny usazený obrubník Obrubník díky nedoložení k betonovému obrubníku neplní svou funkci. Navíc již nyní ho trávník přerůstá Absence spojek a nerespektování doporučení při spojování obrubníků vedla k jeho deformaci a tím k poškození při seči trávníku

bed edger v akci

Při instalaci obrubníku ať již profesionálního (který vřele doporučuji) nebo jakéhokoli z celé řady hobby obrubníků bych na závěr přidal několik dobře míněných doporučení. Plastové obrubníky které budou lemovat trávník od okolí vyberte i s ohledem na vrchní hrany, které se při pádu mohou stát příčinou úrazu, zejména hrajících si dětí. Dále všechny plastové obrubníky vyžadují při instalaci letní teploty, proto zejména při časných jarních, nebo podzimních renovací a rekonstrukcí zahrad instalace obrubníků provádějte v možná nejteplejší denní době. V opačném případě a to ani při sebelepším snažení nebude výsledek uspokojivý. Při instalaci obrubníků nepospíchejte, pečlivě si rozmyslete jejich tvar a to i s ohledem na budoucí vrůst keřů a stromů ve Vaší zahradě. Pečlivě vyhlubte drážku, pokud možno co nejkolměji ke straně trávníku s dostatečným prostorem na detailní tvarování oblouků, nebo si zapůjčte motorovou drážkovačku, která kromě rychlé a fyzicky nenáročné práce dokáže přesně a rovně v drážce vytvořit její dno a to s ohledem na tvar okolního terénu. Pak budete ušetřeni pracného usazování obrubníku na správnou výšku k trávníku a jeho okolí. Při výběru rovněž nezapomeňte zohlednit přítomnost již nainstalovaných závlah. Podle našich zkušenností z realizací rozhodně nejsou všechny rozvodné trubky v hloubkách jak by měli a jak se původně majitelé zahrad domnívali. Ať již budete instalovat jakýkoli plastový obrubník, přejeme Vám dostatek následné radosti, kterou byste z něj měli mít. 

Na další Vaše otázky týkající se nejen výběru obrubníků lemujícího trávník, ale i trávníku samého můžete použít poradenství, které je pro naše klienty bezplatné a to v celém rozsahu.Profesionální a hobby plastové zahradní obrubníky


Profesionální zahradní obrubník Garden Diamond - originál od výrobce Valley View Industries z USA

Trávník obemknutý profesionálním obrubníkem Garden Diamond po renovaci trávníku a okrasných záhonů

Obrubník Garden Diamond splňuje všechna výše uvedená doporučení včetně vysoké konstantní kvality, která je podložena tradiční 30 letou výrobou a použitím nejlepších surovin v kombinaci s důkladným zpracováním. Více informací včetně podrobného návodu k instalaci je uvedeno na stránkách www.gardendiamond.cz 

Balení obrubníku Garden Diamond - součástí balení každého obrubníku je devět uchycovacích kolíků + original C spojka:

 • Profesionální černý obrubník Garden Diamonddélka 18,30 metrů, vyprodáno
 • Profesionální černý obrubník Garden Diamonddélka 18,30 metrů, množství 6 kusů a více, vyprodáno

Trávník obemknutý profesionálním obrubníkem Garden Diamond po renovaci trávníku a okrasných záhonů na konci listopadu

Obrubník Garden Diamond lemující úzký záhon

Garden Diamond specifikace:

délka: 18,30 metrů
hmotnost: 6 kg
výška: 12,5 cm
součást obrubníku: 9 ocelových pozinkovaných skob + original C  spojovací konektorProfesionální zahradní obrubník Easy Diamond - originál od výrobce Valley View Industries z USA

Easy Diamond Obrubník Easy Diamond se na rozdíl od obrubníku Garden Diamond pokládá přímo na zeminu, odpadá tím vyhlubování drážky. Je vhodný především při renovacích trávníků s již nainstalovaným automatickým zavlažováním. Pro zabránění prorůstu trávníku do okrasného záhonu je vhodné obrubník instalovat společně s netkanou, nebo tkanou textílií.

Balení obrubníku Easy Diamond - součástí každého balení  je šest robustních plastových skob a jeden spojovací konektor.

Profesionální černý obrubník Garden Diamondobrubník Easy Diamond, vyprodáno

Easy Diamond.jpgEasy Diamond specifikace:

délka: 6,1m
výška: 3 cm


Hobby zahradní obrubník plastový - délka 18 m

Černý hobby zahradní obrubník plastovýZelený hobby zahradní obrubník plastovýHobby zahradní plastový obrubník je ideální levnější hobby náhrada za profesionální obrubník Garden Diamond - Black Diamond. Rovněž jako u profesionálního obrubníku se hobby zahradní obrubník používá pro oddělení trávníků od okrasných záhonů, zpevněných cest, ale i pro ohraničení solitérů v zahradě. Plastové hobby zahradní obrubníky díky své dostatečné výšce úplně zabraňují prorůstání trávníků tam, kde je to nežádoucí a zdůrazňují čisté a estetické linie, které při použití spojovacích konektorů tvoří nekonečný a na pohled nedělený pás. Jeho instalace je rovněž podobná jako u obrubníku Garden Diamond s tím rozdílem, že strana, která je určena pro kontakt s trávníkem má na spodním lemu jen jednu kotvu, druhá strana směrem k okrasnému záhonu by měla mít spodní kotvy dvě.

Hobby zahradní obrubník specifikace:

délka: 18 metrů
hmotnost: 3,3 kg
výška: 12,5 cm
Hobby neviditelný zahradní obrubník "RIM-BORD"

Hobby neviditelné zahradní obrubníky

Univerzálním hobby neviditelným obrubníkem oddělíte různé typy povrchů, jako jsou:

 • - mulčovací a dekorační kůry 
 • - kameny různých zrnitostí
 • - štěrk a jiná kamenná drť
 • - dlažby
 • - trávníky

Možnost objednání s plastovými uchycovacími kolíky za zvýhodněnou cenu jako sadu ( 2 nebo 3 kusy kolíků / 1bm obrubníku)

Výhody neviditelných obrubníků:

 • - možnost formování do různých tvarů
 • - díky bočním zámkům je možnost vytvoření nekonečného a na pohled neděleného pásu
 • - rychlá a snadná montáž
 • - trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům
 • - estetický a vysoce kvalitní produkt

 

Hobby neviditelný zahradní obrubník   Neviditelný zahradní obrubník "ECO RIM-BORD" 1 metr, výška 45 mm 

Hobby neviditelný zahradní obrubník   Neviditelný zahradní obrubník "ECO RIM-BORD" 1 metr, výška 55 mm 

Hobby neviditelný zahradní obrubník   Neviditelný zahradní obrubník "RIM-BORD" 1 metr, výška 78 mm 

Easy Border, hobby flexibilní obrubník včetně kotvících skob

Easy border sada.jpgTento výrobek je levnou variantou profesionálního obrubníku Easy Diamond a je také vybaven kotvícími prvky - 20ks. skob. Jeho instalace je vhodná na oddělení trávníků od okolí společně v kombinaci s netkanou, nebo tkanou textílií, zejména pak v trávnících s instalovanou automatickou závlahou. Dále je vhodný i pro oddělení dekoračních materiálů v okrasných záhonech.

 PVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubník
Hobby Easy Border včetně kotvících skob, barva černá (grafit)
 PVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubník Hobby Easy Border včetně kotvících skob, barva zelená
 PVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubník Hobby Easy Border včetně kotvících skob, barva hnědáEasy Border specifikace:

Easy border sada kompletní zelený.jpg

Easy border sada kompletní hnědý.jpg

Easy border sada kompletní.jpg

délka: 10m
výška: 38mm
počet kotvících skob v balení: 20ks.

Hobby obrubník 10 ks. PALISGARDEN + 24 skob

Palisgarden návod.jpg

Obrubníky PALISGARDEN jsou vhodné pro velmi jednoduché oddělení trávníku od jeho okolí nejlépe v kombinaci s netkanou, nebo tkanou textílií. Dostatek kotvících skob zajistí dobré ukotvení a ohebný materiál umožní možnost ohybu do požadovaných tvarů.

Palisgarden specifikace:

 • délka jednoho prvku: 600 mm
 • výška: 35 mm
 • balení obsahuje: 10 prvků + 24 kotev (celková délka 6 metrů)
 • barva: hnědá

Palisgarden.jpg
Hobby skrytý zahradní plastový obrubník   Hobby obrubník PALISGARDEN 10 ks. + 24 skob , výprodejPVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubník

PVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubníkIdeální, levný a přitom velmi kvalitní pás vyrobený z PVC vhodný zejména k izolaci nasákavých betonových obrubníků včetně betonových patek. Jejich použitím se zabrání nežádoucímu a nevzhlednému vysychání trávníku v okolí betonu a jiných absorbčních materiálů. Díky jeho dostatečné výšce a tloušťce se PVC pás může použít i jako hobby obrubník.
PVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubník se dá velmi dobře upravovat pomocí horkovzdušné pistole (ohyb, tvarování terénu, atd.)

PVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubníkPVC izolant betonových obrubníků, hobby obrubník

Stav před instalací, v sousedství nasákavého betonového obrubníku je patrná linie trávníkových rostlin buď již uschlých, nebo trpících nedostatkem vody a živin

Odhalený betonový obrubník včetně usazovacího betonu. Stav před položením izolantů.

Pokládání PVC izolantů. Spodní betonové usazení se tvaruje pomocí horkovzdušné pistole. U spojů nezapomeňte na min. 1cm přeložení, nebo horkým vzduchem spoj mírným roztavením spojte.

Nainstalovaný izolant betonových obrubníků

Izolant betonových obrubníků specifikace:

délka: 4 metry
šířka: 13 cm
tloušťka: 2 mm

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník 

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník černý

Skrytý zahradní obrubník:

 •  - levný, ale masivní a velmi odolný
 •  - jednoduchá instalace
 •  - je vhodný i pro oddělení trávniku od okrasných záhonů


Barva: černá, šedá, zelená, hnědá

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník zelený

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník hnědý

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník šedý

Hobby skrytý obrubník specifikace:

délka: 6 metrů
výška: 15 cm
tloušťka: 2,8 mm

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník   Hobby skrytý černý zahradní obrubník

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník   Hobby skrytý šedý zahradní obrubník

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník    Hobby skrytý zelený zahradní obrubník 
Hobby skrytý zahradní plastový obrubník    Hobby skrytý hnědý zahradní obrubník


PALGARDEN, hobby zahradní obrubník délka 2,5 metru

Hobby obrubník Palgarden je určený pro účinné oddělení trávníků a výsadby, jeho pevné ukotvení zajišťuje jednoduché vložení do země. Tvarovatelnost je možná v horizontální rovině. Palgarden je teplotně a UV odolný.

palgarden instalace.jpg

Hobby skrytý zahradní plastový obrubník   PALGARDEN hobby zahradní obrubník, barva černá , doprodej
Hobby skrytý zahradní plastový obrubník   PALGARDEN hobby zahradní obrubník, barva hnědá , doprodej
Hobby skrytý zahradní plastový obrubník   PALGARDEN hobby zahradní obrubník, barva zelená , doprodej

Plastový obrubník PALGARDEN specifikace:

 • délka jednoho prvku: 25 cm
 • celková výška: 22,5 cm
 • výška hřebene nad zemí: 12,5 cm
 • šířka jednoho kolíku: 6 cm
 • celková délka obrubníků v balení: 2,5 metru

palgarden černý.jpg

palgarden hnědý.jpgpalgarden zelený.jpg